Hoe je het onbewuste brein verleidt in onlinemarketing

Systeem 1 en systeem 2 van Kahneman toepassen in online marketing.

brein koopprikkels

Mensen zijn geen rationeel denkende wezens. Ons aankoopgedrag wordt grotendeels bepaald door impulsen, oerinstincten en onbewuste beweegredenen. En deze zijn te voorspellen.

Kennis over ons brein vormt de basis voor het goed worden in online verkoop van producten of diensten. Je kan de klant immers niet even vragen wat er in hem omgaat. Dus al wéten hoe een consument aankoopbeslissingen neemt, is cruciaal om succesvol te zijn in het online overtuigen van websitebezoekers.

Het geheim van een succesvolle website die verkoop oplevert, is inspelen op het (onbewuste) brein van websitebezoekers.

Maar hoe doe je dat?

More...

Twee routes in ons brein bij (aankoop)beslissingen

Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman deed onderzoek naar de werking van ons brein bij het nemen van economische beslissingen. Na jarenlang experimenteren vond hij baanbrekend bewijs dat er bij het maken van keuzes twee systemen actief zijn in ons brein. Om het simpel te houden, noemde Kahneman deze ‘systeem 1’ en ‘systeem 2’. Ons onbewuste brein (systeem 1) is vele malen krachtiger en sneller dan het bewuste brein (systeem 2).

Onderzoek toont aan


systeem 1 en systeem 2

Systeem 1 = Automatische piloot

In dit gedeelte van ons brein zijn oerinstincten, indrukken, emoties en reflexen de baas. Beslissingen worden hier snel, makkelijk en associatief gemaakt. Daarom kost het gebruik van systeem 1 weinig energie. In ons onbewuste brein wordt maar liefst 85% van de besluiten genomen. Zeker wanneer je vermoeid bent, neemt systeem 1 de leiding in het maken van keuzes.

Systeem 2 = Weloverwogen

In dit gedeelte van ons brein worden rationele, weloverwogen keuzes gemaakt. Het gaat langzaam en gecontroleerd en dat kost veel energie. Ons bewuste brein is verantwoordelijk voor slechts 15% van de besluiten.

Welk breinsysteem is de baas?

In ons brein zijn beide systemen uiteraard met elkaar verweven. Ze communiceren met elkaar: ze kunnen elkaar voeden en elkaar hinderen. Zo is systeem 2 (ons bewuste brein) in staat om impulsieve beslissingen van het onbewuste brein te onderdrukken of terug te draaien. Dit zorgt voor wat wij kennen als zelfbeheersing.

We dénken altijd in controle te zijn, maar het brein nept je

Waarom hebben we niet door dat we veel onbewuste keuzes maken?

Jij en ik hebben beiden het gevoel dat we in controle zijn over onze keuzes, maar eigenlijk is ons onbewuste brein (systeem 1) de baas. Dit hebben we niet door, doordat ons onbewuste brein een signaaltje stuurt naar ons bewustzijn wanneer een besluit genomen is. Deze gaat dan snel aan de slag om argumenten te bedenken die een keuze of aankoop rechtvaardigen. Hiervan zijn we ons wél bewust, waardoor het lijkt alsof we op een rationele wijze een keuze hebben gemaakt. Terwijl dit stiekem niet het geval is.DE THEORIE

Details over de werking van systeem 1

Systeem 1 is een filter

We horen, zien, proeven, ruiken, voelen en ervaren miljoenen stukjes informatie per dag. Dit kunnen we nooit allemaal bewust verwerken. Systeem 1 heeft een enorme capaciteit en snelheid en zorgt ervoor dat we nutteloze dingen negeren. Zo blijft er aandacht en energie over voor belangrijke of alarmerende zaken.


Systeem 1 bespaart ons veel tijd, moeite en energie

Om alle informatie razendsnel te verwerken, zonder dat we helemaal gek worden, maakt ons brein gebruik van oerinstincten, emoties en reflexen. Op basis van ervaring en snelle beslisregels maken we makkelijk en associatief keuzes. Omdat we niet alles bewust verwerken, bestaat de kans dat we fouten maken.

Let op: systeem 1 maakt automatische denkfouten

denkfouten systeem 1 kahneman

In het boek ‘Ons Feilbare Denken’, waarin Kahneman de resultaten van zijn onderzoek beschrijft, beschrijft hij hoe onze automatische piloot misleid kan worden.

We gaan ervan uit dat onze keuze op basis van juiste informatie gemaakt is, maar dat blijkt een denkfout van ons brein te zijn. Kahneman stelde er vijf vast in zijn onderzoek (door andere onderzoekers zijn er nog veel meer vastgesteld!).

5 denkfouten ter illustratie

In dit artikel laat ik deze vijf denkfouten van systeem 1 alvast zien, zodat je er rekening mee kan houden. Tenminste, ik neem aan dat je wilt voorkomen dat jouw product of dienst ten onrechte verkeerd beoordeeld wordt en dat je dat verkoop kost.

1. Mere exposure effect

Hoe vaker je wordt blootgesteld aan een boodschap, merk of afbeelding, des te positiever je oordeel hierover wordt. Wanneer we bekend zijn met iets, ontwikkel je daar onbewust een voorkeur voor.

Dat is de reden waarom veel marketeers ons op allerlei kanalen ‘stalken’ met hun marketingboodschap. Dit heeft (onbewust) een positief effect op je voorkeur. Het werkt zelfs als de advertentie weinig aandacht krijgt en slechts oppervlakkig wordt verwerkt. Als het keuzemoment daar is, zal het merk dat je vaak hebt gezien een streepje voor hebben ten opzichte van andere.

2. Bevestiging bias

We hebben de onbewuste neiging om onze eigen opvattingen te bevestigen. Als we nieuwe informatie horen, zoeken we naar het deel dat overeenkomt met onze eigen ideeën.

We besteden stiekem minder tijd aan informatie die afwijkt of zelfs in tegenspraak is met je eigen opvattingen. We zijn dus geneigd informatie selectief te verwerken en alles zo te herinneren dat alles in lijn is met onze eigen ideeën.

3. Halo- en horn effect

Wanneer we voor het eerst kennismaken met iemand hebben we razendsnel een ‘gevoel’ of we positief of negatief over die persoon zijn. Op basis van één kenmerk dat direct zichtbaar is, zoals uiterlijk, beoordeel je ook andere aspecten die je nog niet hebt ervaren.

Als je iemand aantrekkelijk vindt, zal je onbewust aannemen dat deze persoon ook competent is in zijn werk. Deze positieve veronderstelling wordt het halo-effect genoemd. Je neemt aan dat andere karakteristieken ook positief zullen zijn, ook al kun je dat nog niet weten. Het horn-effect is het tegenovergestelde. De negatieve indruk zorgt ervoor dat je voor de rest ook weinig goeds verwacht van deze persoon.

Het halo- en horn effect is ook van toepassing bij een eerste bezoek aan een website. Op basis van de eerste indruk, bijvoorbeeld de laadsnelheid, beoordeel je de rest van de site ook. Als de laadsnelheid hoog is, ben je er onbewust meer van overtuigd dat de kwaliteit van het verkochte product ook hoog is. Is de laadsnelheid laag, dan verwacht je ook weinig soeps van het product dat verkocht wordt.

4. Referentie-effect (ook wel ankereffect)

We maken een schatting op basis van de eerst beschikbare informatie. Hoewel deze informatie niet altijd noodzakelijk is voor het maken van een keuze, beïnvloedt dit het wel sterk.

Welke som heeft een hogere uitkomst (zonder direct te gaan rekenen!)?
8+7+6+5+4+3+2+1      
1+2+3+4+5+6+7+8

De eerste toch? Maar als je de tijd neemt om beter te kijken, zie je dat de getallen exact hetzelfde zijn. Maar waarom ‘voelt’ het anders? Puur omdat het eerste getal onbewust je uitgangspunt is. De 8 is een stuk hoger dan de 1, dus dan zal de eerste rekensom vast een hogere uitkomst hebben.

Het referentie-effect wordt veelvuldig gebruikt door marketeers om de prijsperceptie te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een van/voor-prijs te geven. Door te zeggen ‘van €997,- voor €699,-‘ voelt het te betalen bedrag goedkoper.

5. Beschikbaarheid bias

We gaan ervan uit dat wanneer we iets makkelijk kunnen herinneren, het wel belangrijk moet zijn. Of dat het vaak gebeurt.

Als de media in korte tijd verslag doet van meerdere rellen in Parijs, dan ga je geloven dat dit aan de orde van de dag is (ook al was dit maanden geleden). Je boekt dan liever een stedentrip naar bijvoorbeeld Rome, omdat je niet tussen de autobranden en de vechtende menigte terecht wil komen.


OP NAAR DE PRAKTIJK

Optimalisatie van marketing voor systeem 1

Systeem 1 reageert dus op emoties en instinct. Leuk, maar wat betekent dat voor je marketing? Je moet emotie oproepen die een websitebezoeker aanspoort tot een gewenste actie. En vaak nog belangrijker: ongewenste emoties voorkomen, zodat je überhaupt de kans krijgt hen te verleiden met je aanbod!


Mogelijkheden voor website-optimalisatie voor systeem 1:

 • Roep herkenning op bij je lezer
  Benoem het probleem van je doelgroep, omdat dit een beroep doet op (onbewuste) instincten en emoties.
 • Zorg ervoor dat je webdesign professioneel en aantrekkelijk is
  Is de eerste kennismaking met je site negatief? Dan is je bezoeker verdwenen (horn-effect). Zorg ervoor dat je website er betrouwbaar uitziet (halo-effect).
 • Neem mogelijke twijfels en bezwaren direct weg
  Voorkom dat bezoekers je site verlaten omdat ze onbeantwoorde vragen hebben. Het ‘bij twijfel niet doen’ instinct is sterk.
 • Voorkom technische, functionele en andere obstakels qua gebruiksvriendelijkheid
  Websitebezoekers zijn ongeduldig. Lukt het ze niet om binnen een paar klikken antwoord te krijgen op hun (zoek)vraag? Dan zijn ze verdwenen.
 • Laat ervaringen van tevreden klanten zien
  Wees duidelijk over je behaalde resultaten bij andere klanten of opdrachtgevers. Geef websitebezoekers direct een goed gevoel dankzij een goede beoordeling (o.a. sterrenrating, review, aantal anderen die al klant werden, etc.).
 • Zorg ervoor dat je bedrijf ‘zichtbaar’ is
  Een retargeting-campagne kan ervoor zorgen dat bezoekers die je site verlaten tóch weer terugkeren. Door vaker blootgesteld te worden aan je boodschap, dring je (onbewust!) toch door in hun brein. Hiermee zorg je dat je on top of mind komt en blijft (mere exposure effect).
 • Schrijf op emoties gerichte teksten
  Met alleen droge eigenschappen van een product of dienst ga je het bij systeem 1 niet redden. Je moet doordringen tot de emoties van je doelgroep. Wat is zijn probleem? En vooral: wat voelt hij als hij daaraan denkt? Speel in op die onprettige emotie en laat hem daarna ervaren hoe hij zich voelt als jij zijn probleem oplost (met jouw product/dienst). Kortom: vertel wat het hem gaat opleveren als hij klant bij je wordt.

DE THEORIE

Details over de werking van systeem 2

In ons brein laten we keuzesysteem 2 zoveel mogelijk ‘rusten’, omdat het maken van bewuste en weloverwogen keuzes energie kost. Deze manier van denken schakelen we in wanneer het écht belangrijk wordt of wanneer we ons spontane systeem 1 moeten terugfluiten.

Systeem 2 Kahneman

Systeem 2 maakt belangrijke keuzes

Wat we belangrijk vinden, verschilt per persoon. Wel zijn er enkele richtlijnen waarbij je wéét dat systeem 2 ingeschakeld wordt:

 • Er hangt veel van je keuze af, bijvoorbeeld omdat de gevolgen van een verkeerde keuze groot zijn.
 • Er wordt veel geld uitgegeven.

Systeem 2 regelt de zelfbeheersing

De tweede reden om systeem 2 in te schakelen is zelfbeheersing. Je kan die rode Ferrari wel supergaaf vinden en héél héél graag willen kopen, maar, ook al is je banksaldo hoog genoeg, dan nog zal systeem 2 weloverwogen de afweging maken of je deze mooie wagen écht nodig hebt. Het is natuurlijk een (jongens)droom om te scheuren in een Ferrari, maar je hebt natuurlijk ook andere behoeftes en verplichtingen (zoals eten kopen en je hypotheek betalen).

Je kan niet álles hebben wat je hart begeert. En dat weet je bewuste brein. Als het nodig is wordt systeem 2 ingeschakeld om een gemaakte keuze door systeem 1 terug te fluiten. Systeem 2 overschrijft dan de keuze van het onbewuste brein door voor- en nadelen bewust af te wegen.


OP NAAR DE PRAKTIJK

Optimalisatie van marketing voor systeem 2

Systeem 2 wordt voornamelijk ingeschakeld bij belangrijke en complexe beslissingen. Op dat moment vindt ons brein het prettig om bewust en weloverwogen tot een keuze te komen. Hiervoor zoekt het bewuste brein naar knetterharde feiten. Maar dat is niet alles.

Je moet voorkomen dat je systeem 2 uitput, want bij moeheid of keuzestress wordt er doorgaans géén keuze gemaakt. En je weet: van uitstel komt afstel.

 

Mogelijkheden voor website-optimalisatie voor systeem 2:

 • Duidelijke informatie over je bedrijf en je aanbod
  Wees compleet in het geven van productspecificaties, productfoto’s, levertijden, retourbeleid, etc.
 • Voor- en nadelen van het product weergeven
  Help je bezoekers met het vergelijken van producten en het bepalen van de voor- en nadelen ervan. Hierdoor hoeft systeem 2 minder hard te werken om tot een keuze te komen.
 • Functionaliteit om producten/diensten te vergelijken
  Maak het je bezoekers makkelijk om producten of diensten met elkaar te vergelijken. Biedt een functionaliteit aan waarin op één pagina een overzicht staat met het aanbod waarin de bezoeker geïnteresseerd is. Zorg ervoor dat de kenmerken en de voor- en nadelen makkelijker vergeleken kunnen worden.
 • Zo min mogelijk stappen tot de conversie
  Zorg ervoor dat een bezoeker in maximaal vier stappen een bestelling of aanvraag op je site kan doen. Toon op elke webpagina de meest logische vervolgstap op weg naar een conversie, bijvoorbeeld met een button of link. Elke pagina waarop onduidelijk is wat een bezoeker moet doen, kost hem energie.

Marketing is alleen succesvol als je je op beide systemen richt

Poe, dat was veel tekst om tot een goed onderbouwde conclusie te komen. 😉 En dit was het onderzoek van Kahneman slechts in een notendop en mijn basic vertaling naar onlinemarketing.

Ondertussen is duidelijk dat je veel aandacht moet besteden aan het onbewuste brein (systeem 1). Hier worden véél van de beslissingen gemaakt. Dus je zou gek als je hier je pijlen niet op richt. Dat is een no-brainer.

Het grootste deel van de marketeers en schrijvers is zich niet bewust van de keuzesystemen in ons brein (en wat ze ermee kunnen). Dit is jouw kans om je van hen te onderscheiden.

Je weet nu dat je veel doelgerichter te werk kan gaan. Maar waarschijnlijk overbodig om te zeggen: richt je niet alleen op het onbewuste brein. Ook dat is niet slim. Systeem 1 en systeem 2 hebben namelijk een wisselwerking op elkaar. Ze kunnen elkaar versterken, maar ook tegenwerken.

In je marketing zal je uiteindelijk BEIDE systemen moeten overtuigen om veel verkoop te behalen. Je moet het onbewuste brein éérst prikkelen en verleiden en daarna het bewuste brein een geldig alibi (rationeel kloppend argument) verschaffen om in te stemmen met de aankoop.

maud ebbekink copywriting

 Expert in marketingpsychologie en copywriting voor conversie

Dit artikel is geschreven door Maud Ebbekink

Als conversie-copywriter en marketingpsycholoog help ik bedrijven met het gebruiksvriendelijker en winstgevender maken van hun website, webteksten en mailfunnels. 

Recent heb ik mijn online training 125x Online Overtuigen gelanceerd met 125+ persuasion technieken. Een toffe inspiratiebron voor online marketeers en ondernemers die méér willen weten dan de 7 overtuigingstechnieken van Cialdini.

Vind je dit artikel ook een aanrader voor anderen?
Deel hem dan! Dat waardeer ik heel erg. 🙂

Snel een verkooptekst schrijven


Gratis turbotraining. Ga naar de inschrijfpagina en meld je aan!

>